Aviso legal y Política de privacidad

Sorry, this entry is only available in Spanish:

Política de privacidad

Puede acceder a la política de privacidad del Clúster Turismo de Galicia en el siguiente enlace http://clusterturismogalicia.com/privacidad/

Al acceder a nuestro Sitio web y utilizar nuestros servicios, usted reconoce que ha leído y comprendido la presente Política de privacidad, así como las prácticas de recopilación y tratamiento de la información que se describen en ella.

Es posible que se efectúen cambios periódicamente en la presente Política de privacidad; por lo que le recomendamos que la revise con regularidad para mantenerse informado de cualquier actualización.

Información Legal

Esta páxina pertence á Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia (CTG), con NIF G70377338, e domicilio no Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita co número 2013/017785 na Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia, promotora do produto turístico Galicia Destino Activo.

Para poñerse en contacto coa nosa entidade pode enviarnos un correo electrónico a info@galiciadestinoactivo.com
TLF: 0034692727453

Protección de Datos

Calquera información persoal que nos poida facilitar durante o uso do presente sitio web será tratada conforme a nosa Política de Privacidade.

De conformidade co establecido na la LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado de que os datos que proporcione se incorporan ao ficheiro automatizado propiedade de CTG, denominado ficheiro de CONTACTOS. Ao enviar os seus datos persoais, autoriza a utilización dos mesmos para que o CTG poida mantelo informado no futuro sobre a organización de determinados eventos, xornadas e proxectos que puideran resultar do seu interese.

En calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos de contacto mencionados na información legal.

Uso Aceptable

O Usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública.

Ligazóns a outros sitios web

CTG non se responsabiliza da información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou buscadores do presente sitio web, xa que a función destas é informar ao Usuario sobre a existencia de outras fontes de información sobre a materia en Internet, nas que poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web e, en ningún caso, supoñen suxestión, invitación nin recomendación sobre os mesmos.